Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Strona główna

Informacja o zasadach przyjęcia

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku,
położony na obrzeżu miasta Włocławek, na wysokiej skarpie Zalewu Wiślanego

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.
2. Osoba o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację/podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty/zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.
4. Jeżeli spełnione są przesłanki o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Dębicy, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn. iż osoby które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą te samą odpłatność.
7. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku w roku 2018 wynosi 3342,18 zł. Corocznie koszt ten ulega zmianie.
8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą:
- małżonek , lub dzieci
- gmina, która kieruje osobę do DPS
9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
10. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmawiającą skierowania jest możliwość zwrócenia się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Dyrektora MOPR, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

AKTUALNOŚCI:

Deklaracja

Utworzono dnia 23.03.2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Utworzono dnia 29.09.2020
Deklaracja dostępności strony internetowej Dom Pomocy Społecznej dla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych....
czytaj dalej... na temat: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Koszt utrzymania w 2021 r.

Utworzono dnia 10.03.2021

Witamy!

Utworzono dnia 27.03.2014
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj dalej... na temat: Witamy!

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 163

W poprzednim miesiącu: 223

Wszystkich: 15217