Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

GRANT

Grantodawca: Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

ZAŁĄCZNIKI:

  • GRANT
    Utworzono dnia 13.10.2020, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Grantodawca: Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny